Sunday, August 31, 2008

Rumah Panjai patut di “gazette” tanah endur berumah

Tang asai ke sama enggau bala mayuh mega, sama ngasai enggau nyepi pemedis tu ba raban bansa kitai ngelamatu. Berapa hari tu ke udah akuu berunding ka diri empu, sekali ka aku mantai ka anak penemmu diri enggau kita mayuh ba pekara tu tauka enda. Enda aku enda mantai ka anak penemu ke menggal mit asai ka nesal ga dalam jungkal dabung ati, ngagai bala kitai sebuat.

Dikenang sereta dibantai ka ba randau tu ditu,asai ke tak baka ke lebih sereta nemu ari orang mayuh. Nya alai, sebedau ngenang sereta ngara ka randau tu ke ujung agi, aku deka empelas mua diri dulu. Ent nyema kenang aku tu lagi nya bisi tinggi dinga sereta diperatika kita mayuh, arap ka kita mapal iya, lalu bakanya mega enti nyema randau enggau pekara ke dikenatai ka aku tu lagi baruh arapka kita manggal iya.

Ngenang pasal 5-buah rumah panjai ke dipindah ka kompeni tauka perintah....nya isu tauka batang randau kitai ba tu. Nyadi sebdau madah ka kebuah enggau rampa pangka ubah pemansang dunya. Dulu aku mai kitai berati ka semua rumah panjai di serata menua Sarawak. Bisi kitai nemu berapa buah rumah panjai di serata menua Sarawak. Nyadi semua Rumah panjai kitai Iban, endang ngachir pendiau enggau betumpuk...bakanya mega rumah raban bansa Bidayuh,Selako, Berawan, Penan, Punan, Kelabit, Kayan, Kenyah enggau raban bansa Dayak ke bukai.

Dikira pukul rata RIBU rumah panjai di serata menua sarawak tu. Lalu dibanding ka gaya pemesai Tanah Temuda tauka tanah Asal raban bansa Dayak diserata menua Sarawak tu. Ko penemu raban bansa kitai,....KITAI EMPU TANAH NYA... tang iya ke bendar nama nadai pala sigi tanah perintah udah bekau Undang undang tanah Pesaka ke diubah Dalam Aum Council Negeri ke dulu agi ari tu. Siti agi tanya kitai ngagai kitaiempu kelebih agi kitai ke diau di rumah panjai. Kati ko Tanah ke endur tua berumah nya dah digazzette nyadi tanah endur berumahh, tauka tanah endur berumah nya tanah temuda tauka tanah pesaka tauka bisi pala? Nya tanya ke patut ditanya genap iku Tuai Rumah di serata menua Sarawak.

Tebal agi Rumah Panjai Iban di Sarawak nadai udah digazzete nyadi tanah endur berumah. Tebal agi Tanah endur kitai niri ka rumah panjai Tanah Temuda, Tanah Pesaka ke enda bepala, Tanah Orang pindah, Tanah ke bisi orang empu ba penemu kitai di menua. Tang ba Undang -undang perintah kitai niri ka rumah panjai ba Tanah Perintah. Nya alai, dalam Ubah undang-undang Tanah nya kemari endang bisi lebas ke meri peluang ngagai Tuai Rumah genap iti rumah panjai ngenatai ka peminta ngagai Perintah.

Naka ke diatu naka dua tiga iku Tuai Rumah bisi ngenatai ka pemintta nya ngagai perinttah...laban kitai nyangka ketegal enda nemu...tauka enggai kiruh...selalu ngumbai tanah nya enggi Kitai tauka ngembuan ati ke bingking. Ari ketegal semua nya ttadi...kitai empu ke tulih ka penusah lebuh orang mindah ka kitai. Naka ke ditemu aku, chara kena kitai, ngenatai ka peminta nya endang meruan ba Opis Sukat enggau Survey, sereta mega ba Opis DO enggau Opis Residen. Pekara tu bisi dikenang sereta dikenatai ka aku rambau pengawa bepilihke tu kemari.

Bala Tuai Rumah...enda peduli ka sekeda pekara ke dikenang akku dulu agi ari tu. Kitai enda olih nganu sereta ngutuk sapa-sapa, laban ke patut sereta ke bendar kitai empu ngadu ka diriempu..nitih ka gaya ubah undang-undang ke dikena ba menua Kitai. Tebal agi Kampung Bidayuh udah bisi ngenatai ka peminta sida Kira 80%kampung Bidayu udah Digazzete nyadi Tanah endur Berumah. Bakanya mega Raban Bansa Melayu udah ngenatai ka pemintta sida ngagai Perintah. 90% kampung melayu dah ngenatai ka pemintta sida. Kitai Iban semina, enti bisi 5% udah ngenatai ka peminta. Ari 80% Kampung Bidayuh udah ngenatai peminta 70% udah dikemendar ka, lalu Kampung Melayu 85% udah dikemendar ka lalu engga Iban semina 3% udah dikemendar ka perintah.

Nya alai pekara ke bansa tu ukai nyadi Isu lebuh maya bepilih sereta ukai isu ke patut ngemedis kitai...kitai diatu jaku nyebut mayuh dah bala pandai..tangenda ngena subuk betanya ngagai Opis Perinah ngiga jalai enggau chara ngatur pendiau raban kitai di menua Pesisir. Nya alai awak ka bala mayuh ditu nemu chara ngenattai ka peminta:

Bisi dua chara ngenatai ka peminta..siti nya nulis surat kadiriempu lalu siti nya endang meruan Pom di isi ba Opis DO tauka Opis Tanah enggau Survey. Pom nya dikumbai kena mintta Tanah endur berumah udah nya lalu di classified sida Land Survey nyadi Communal Land, lalu ba Kar menua dia iya lalu diengkah ka sida Land Survey OT ( Occupational Ticket ) Enti udah bisi nya, nadai orang ulih ngachau sereta mindah ka rumah kitai. Enti bisi berandau sereta seminar anang ninggal ka pengari ari Opis Tanah enggau Sukat datai meri penerang ngagai kitai di Rumah panjai.

Ukai semina ngenang utai ke bedau datai ba raban bansa kitai..berandau ka chara enggau jalai ngadu ka utai ke endang udah dikembuan kitai. Nadai salah mega kitai berandau ka jalai enggau chara ngemansang ka raban bansa kitai tang nya kelalu besai...baka pipit deka nelan leka embawang. Awak ka orang ke endang relevan aja ngereja pengawa ke relevan ka siti siti pengawa enggau tuju iya.

Genap iku kitai endang bisi ungkup pengawa kadiriempu ke patut dikereja ka perintah enggau raban bansa kitai empu tauka society as a whole, tang enda semua pengawa enggau tanggungjawab nya dikereja kitai magang. Uji kitai bebagi ngereja pengawa tang tuju ngagai siti jalai.. JULUK TI SEBAKA

Saturday, June 28, 2008

Apakah Tanah Adat Bumiputera

•APAKAH TANAH ADAT BUMIPUTRA ?

Mengikut adat-resam masyarakat Dayak, setiap ahli di dalam sesebuah komuniti mempunyai hak untuk menggunakan semua tanah ‘temuda’, hutan sekeliling dan saliran air di kawasan mereka.

Adat mengenai tanah ini telah menjamin hak seseorang individu atau ahli keluarga sesebuah komuniti untuk menggunakan tanah dan hasil-hasil yang diperolehi dari hutan.
Pada masa yang sama membuka kawasan tanah yang baru di dalam sempadan atau 'pemakai menoa' mereka.

Di bawah Seksyen 2 (a) Kanun Tanah Sarawak, tanah adat Bumiputra (NCL) didefinisikan sebagai “tanah di mana hak adat Bumiputra (NCR) telah didapati secara komunal ataupun selainnya mengikut undang-undang sebelum 1hb Januari 1958 dan masih lagi sah diperlakukan”.

Oleh kerana masyarakat Dayak telah menetap di tanah mereka sejak beberapa generasi maka hak mereka telah diakui oleh undang-undang.

Tanah hak adat masyarakat Dayak merangkumi:

tanah ‘temuda’ terdiri daripada tanahv yang telah ditanam dengan tanaman dan juga tanah yang dahulunya ditanam tetapi telah ditinggalkan mengikut kitaran penanaman berpindah untuk tujuan penyuburan tanah dan pemuliharaan hutan;

dan tanah ‘pemakai menoa’ di sekelilingv ‘temuda’ iaitu kawasan hutan dara di mana hasil-hasil hutan dikumpul oleh komuniti secara keseluruhan, dan di mana komuniti berkenaan bergantung kepadanya untuk kehidupan harian mereka seperti memburu, memperolehi bahan-bahan binaan, ubat-ubatan dan sebagainya.

Petunjuk: Rumah panjang Kubur Sempadan ('antara menoa') Kawasan Tanah 'temuda' Kawasan Tanah komunal (Pemakai menoa) Sungai-sungai Kedua-dua klasifikasi tanah adat ini membentuk ‘Menoa’ yang mempunyai tanda-tanda sempadan dengan komuniti-komuniti lain. Sesebuah komuniti bergantung kepada kawasan ‘Menoa’ mereka untuk kehidupan mereka seharian.

Maka tanah, hutan dan sumberdaya yang terdapat dalam kawasan Menoa adalah milik komuniti tersebut. Selepas 1hb Januari 1958, di bawah Seksyen 5 (2) Kanun Tanah Sarawak, hak adat kepada tanah boleh dibuat dan diperolehi dengan menggunakan cara-cara berikut:
a) penebangan hutan dara dan menduduki tanah yang telah dibuka;
b) menanam pokok-pokok buah di tanah tersebut;
c) menduduki atau bercucuk tanam di tanah tersebut;
d) penggunaan tanah untuk perkuburan atau tempat pemujaan;
e) menggunakan apa-apa jenis tanah untuk mendapatkan hak; atau
f) (sudah dimansuhkan pada tahun 2000) Undang-undang tanah Sarawak memang mengakui hak tanah adat Bumiputra ke atas tanah dan wilayah yang diduduki oleh masyarakat Dayak.

Akan tetapi pelbagai usaha dibuat untuk menggugat kesahihan hak tanah adat seperti Kerajaan Negeri sering melanggar undang-undang ini dengan mengeluarkan konsesi-konsesi, lesen-lesen pembalakan dan geran-geran tanah untuk perladangan komersial.

Dari zaman pemerintahan koloni sehingga terbentuknya Persekutuan Malaysia, sistem pemegangan tanah di Sarawak telah mengalami perubahan yang banyak.

Sejak beberapa tahun kebelakangan ini berbagai pindaan telah dibuat di dalam Kanun Tanah Sarawak yang menjejas hak dan status tanah.

Kerajaan Negeri Sarawak juga telah mengubal beberapa siri undang-undang, pindaan dan peraturan berkaitan dengan tanah dan hutan.

Ini secara sistematik dan beperingkat-peringkat telah menjejaskan hak tanah adat, sumber-sumber asli dan hutan masyarakat Dayak. **********************************

•BUKTI TANAH ADAT BUMIPUTRA WUJUD

Kebanyakan masyarakat Dayak tidak mempunyai rekod bertulis tentang sempadan ‘menoa’ mereka.

Mereka hanya tahu sempadan mereka melalui lisan dengan mengenali sesuatu tempat bertanda, contohnya,

seperti rabung bukit atau gunung,
sungai, lembah,
banjaran gunung atau
bukit, rumpun buluh, kayu tapang atau kayu belian, dan tanda-tanda yang lain.

‘Antara menoa’

sesuatu komuniti dengan komuniti yang lain telah pun dipersetujui oleh komuniti-komuniti tersebut mengikut adat-resam mereka.

Jika ada penduduk-penduduk yang memasuki ‘menoa’ komuniti yang lain tanpa izin maka mereka ini dituduh, dibicara dan didenda mengikut adat masyarakat berkenaan di Mahkamah Penghulu ('Native Court').

Contohnya, ‘Tusun Tunggu’ digunakan bagi Masyarakat Iban. Di sini nyata bahawa tanah adat Bumiputra mempunyai maksud yang sah kerana Mahkamah Penghulu ('Native Court') mengakuinya.

Pada tahun 1939, kerajaan Brooke telah mengeluarkan Surat Pekeliling Sekretariat No. 12 (Secretariat Circular No. 12) untuk merekodkan sempadan tanah adat secara rasmi.

Tujuan penandaan dan rekod sempadan ini ialah untuk sesebuah komuniti merintis dan menanda sempadan menoa mereka. Ia juga bertujuan untuk mengelak daripada berlakunya pencerobohan dan persengketaan di antara komuniti-komuniti.

Bagi pihak kerajaan sempadan tanah adat adalah untuk mengelakkan masyarakat Dayak dari membuka kawasan tanah kerajaan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu daripada Pegawai Daerah (DO). Walaupun masyarakat Dayak telah lama mengamalkan 'antara menoa', namun dengan adanya Surat Pekeliling tersebut, ia telah mengukuhkan dan membuktikan tanah hak adat (NCR) wujud.

Selepas penaklukan Jepun pada tahun 1946, Sarawak telah diserahkan oleh kerajaan Brooke kepada Pemerintahan British sebagai Negeri Jajahan. Pihak British telah merekodkan sempadan-sempadan tanah adat Bumiputra (NCL) masyarakat Dayak dengan membuat peta lakaran (sketch map) kawasan tanah tersebut.

Rekod-rekod ini masih disimpan di Pejabat Daerah, yang dikumpulkan di dalam satu buku yang dinamakan Buku Sempadan atau ‘Boundary Book’. Secara kesimpulan bukti-bukti bahawa tanah NCR wujud adalah:

1. Tanda-tanda fisikal penandaan asal pembentukan sempadan menoa
2. Adat masyarakat
3. Surat Pekeliling Sekretariat No. 12 / 1939
4. Rekod-rekod rasmi (Buku Sempadan) Maka persoalan yang timbul mengenai dokumen-dokumen untuk membuktikan tututan hak tanah adat dan kewujudan rekod-rekod rasmi dengan kerajaan adalah tidak relevan kerana sempadan atau ‘antara menoa’ telah pun wujud.

•DAPATKAH MASYARAKAT DAYAK MEMPEROLEHI HAK TANAH ADAT BUMIPUTRA SELEPAS TAHUN1958 ?

Dapat, dengan kebenaran diberi oleh Kerajaan. Hanya selepas 1hb Januari 1958, masyarakat Dayak tidak dibenarkan menduduki atau membuka kawasan tanah yang baru selain daripada tanah yang terdapat dalam kawasan 'menoa' mereka. Kerajaan Negeri hanya membenarkan masyarakat Dayak membuka dan menduduki Tanah Kerajaan (State Land) jika kebenaran atau permit telah diberi. Contohnya:

Pada tahun 1960'an, komuniti Iban di Sungai Sebatu, dalam kawasan Suai-Niah telah dibenarkan oleh Kerajaan Negeri untuk menduduki tanah kerajaan dan mereka mempunyai bukti seperti dokumen-dokumen dan peta tanah mereka yang diberi oleh Jabatan Tanah dan Survei, Bahagian Miri.

Dengan cara sebegini, hak tanah adat mereka adalah sah.

•APAKAH UNDANG-UNDANG MELINDUNGI HAK TANAH ADAT MASYARAKAT DAYAK ?

Ada, seperti yang diperuntukan di dalam Bab 81 Kanun Tanah Sarawak iaitu Seksyen 2 (a), 5 (2) dan 15 (1). Seksyen 2 (a) Kanun Tanah Sarawak adalah definisi hak tanah adat bumiputera manakala Seksyen 5 (2) pula adalah undang-undang bagaimana cara NCR boleh diperolehi. Seksyen 15 (1) adalah mengenai perlindungan hak tanah adat.

Ianya menyatakan bahawa tanah kerajaan tidak akan diagih (diberi) milik sehingga semua hak-hak adat di tanah tersebut telah pun diserahkan atau dihapuskan atau peruntukan telah disediakan untuk pampasan orang-orang yang memegang hak-hak tersebut.

Selain daripada Kanun Tanah Sarawak, undang-undang lain yang melindungi tanah NCR ialah: Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan menyatakan:
(1) Tiada sesiapa pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang.
(2) Tiada sesuatu undang-undang pun boleh membuat peruntukan bagi mengambil atau menggunakan harta-harta dengan paksa dengan tiada pampasan yang mencukupi.

Perkara 47 Perlembagaan Sarawak menyatakan:

(1) Tertakluk kepada peruntukkan di dalam Perkara ini, semua harta-benda danaset di mana sebelum berkuat-kuasanya Perlembagaan ini, adalah dibawah kuasa Baginda untuk tujuan Koloni Sarawak, akan beralih ke Negeri berkuat-kuasanya Perlembagaan ini.
(2) Mana-mana tanah di dalam Negeri di mana sebelum berkuat-kuasanya Perlembagaan ini, adalah dibawah kuasa Baginda akan beralih ke Negeri berkuat-kuasanya Perlembagaan ini.
(3) Mana-mana harta-benda di mana sebelum berkuat-kuasanya Perlembagaan ini telah pun diambil-milik oleh Baginda akan diambil milik oleh Negeri berkuat-kuasanya Perlembagaan ini.

•APAKAH TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL UNTUK MEMPERTAHANKAN DAN MELINDUNGI HAK TANAH ADAT ?

Beberapa langkah boleh diambil demi mempertahankan dan melindungi hak, harta atau tanah adat daripada dirampas, dicerobohi atau dimusnah dengan mengambil tindakan-tindakan seperti berikut:

1. Merekod sejarah komuniti dan membuat kajian tataguna tanah.
2. Membuat survei sempadan menoa dan merekodkan maklumat-maklumat itu di atas peta. (Sila rujuk ke Muka surat 10- Mengapa Peta Menoa Penting ……. ?)
3. Dokumen tanah adat. Mengumpul dan membuat salinan dokumen-dokumen mengenai kewujudan sempadan Menoa dan mengirimkannya kepada ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Parlimen yang mewakili, menteri-menteri dan jabatan-jabatan kerajaan yang releven.
4. Membuat surat aduan kepada Jabatan-jabatan/Agensi Kerajaan, ahli-ahli politikus atau menteri-menteri berkenaan mengenai masalah tanah adat seperti rampasan hak, pencerobohan dan kerosakan.
5. Mengambil gambar dan menanda bukti-bukti fizikal yang terdapat di tanah adat, contohnya lokasi sejarah, kawasan perkuburan, pokok buah-buahan, bekas tapak rumah panjang lama (tembawai) dan sebagainya.
6. Mengambil gambar pencerobohan dan kerosakan ke atas harta, tanah atau sumber-sumber, contohnya syarikat-syarikat swasta (mengambil gambar pekerja-pekerja, jentera yang digunakan dan sebagainya).
7. Membuat laporan polis tentang pencerobohan, ugutan, kacau atau apa sahaja yang dibuat oleh sesuatu pihak untuk merampas tanah adat dan merosak harta-harta serta sumber yang menyalahi undang-undang.
8. Mogok. Jika keadaan amat terdesak dan tiada pilihan lain maka, seharusnya mendirikan benteng (blockade) di dalam sempadan tanah adat.
9. Tindakan undang-undang. Membawa kes-kes mengenai tanah ke mahkamah yang bersabit dengan pencerobohan, kerosakan, rampasan dan penghapusan hak tanah. **********************************

•MENGAPAKAH PETA MENOA (TANAH ADAT) PENTING ?

Peta adalah dokumen yang menggambarkan keadaan struktur tanah dan mengandungi maklumat-maklumat penting tentang kawasan tanah adat sesebuah komuniti rumah panjang. Peta Menoa boleh digunakan sebagai bukti kewujudan sempadan dan asas tuntutan hak tanah adat. Tujuan Peta dan maklumat-maklumat yang diperlukan:

Tujuan membuat peta Maklumat-maklumat yang diperlukan Untuk berunding dengan kerajaan, syarikat swasta, dan lain-lain mengenai projek pembangunan yang melibatkan tanah adat •

Tanda sempadan dan keluasan tanah 'menoa'

• Kawasan 'temuda' komuniti
• Hutan komunal dan 'pulau'
• Lokasi kebun, sumber asli, dll
• Lokasi sejarah Merancang pemuliharaan sumber asli dan pengurusan tataguna tanah dengan baik
• Semua maklumat seperti di atas
• Lokasi kawasan hutan, sungai-sungai dan bukit
• Kawasan tadahan air Mengelakkan pertelingkahan antara kaum tentang milik tanah, dan antara ahli-ahli komuniti
• Sempadan tanah adat
• Kedudukan tanah-tanah 'temuda', kebun dan lain-lain
• Tanda-tanda fisikal Menunjukkan lokasi sejarah: kepercayaan, budaya dan adat-resam - untuk mengajar generasi muda tentang amalan tradisional
• Kawasan 'tembawai'
• Tempat keramat
• Tanah-tanah perkuburan
• Tempat bersejarah Dokumen sebagai bukti untuk tindakan undang-undang di mahkamah
• Semua maklumat seperti di atas
• Saksi lisan oleh penduduk rumah panjai.

Monday, March 17, 2008

Pulai ke menua

Tu mih rumah panjai kami ba tebing Sungai Btg. Rajang.
RH. DOL, Ng. Mujan,
Merit, Btg. Rajang,
Kapit.

Datai dimenua, ai naka pengeletung. Tebing ai nadai kerangan lalu ai pan enda renjan sereta deras mega.

Wong Lapuh....sapa enda takut meda luan seperis nyau baka ke deka ngelantak batu chelum nya
Undur ngili ai...benung nujah wong *sukat* ba tengah-tengah Wong Pelagus.

Ai deras, ditambah ke bebuli besai....naka pengirau ati maya betanjak.

Pulai ke menua maya hari Gawai Dayak tauka pulai ujung taun endang selalu ngasuh ati rawan. Ari Sibu mudik ke Kapit, ngetu enda lama. Nampung pejalai ngulu Batang Rajang betanjak ke Wong Pelagus ngena seperis. Mindah kin kitu tauka ngalu ke pasar Kapit semina nengah jalai ai Batang Rajang tu aja, nadai jalai bukai ti ulih ditengah, kena nyeliah ke Wong Pelagus tu. Jalai alun ngagai pala wong kulu kin pan agi jauh didinga panjung.


Maya Gintu Hari Pengada

Sekeda bala kaban, bakih enggau bala raban ari ruaikitai.com ke bisi datai ba e-mart lemai 25/01/2008. Agi mayuh kebukai dih, tang sida enggai digambar. Pedis mata kena panchar api kamera ku jaku....., amat nya kini??
Berimbai enggau Baya Kejaman nyepu dian....ngintu hari pengada ke berapa nya kini????....Ila madah ke kita au.


Ruti kek maya ke nyambut hari pengada, dipelanja bala raban ruaikitai.com. Ruti kek sepaik nya enggi **Baya Kejaman**. Dua bengkah endur ngintu hari pengada kena 25/01/2008...terubah ba e-mart, udah nya nyepu dian ba *Beer Garden - Rain forest.